Gửi gắm bạn lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất

Zen trade có 2 gói 
Noloss + 7355

Các view trade trong chứng khoán / hàng hóa / đầu tư rủi ro / và chuyển giá giúp ZEN có được các chiến lược thông minh

Đăng ký
noloss 

Gói noloss - Khách hàng giao tiền và nhận lợi nhuận hàng tháng với thương hiệu uy tín #onggiadautu giao dịch - Lợi nhuận cam kết không mất  vốn - Lãi cam kết từ 2 đến 8% / tháng.  ---> ZEN theo bảng dưới đây .

Gói 7355 - Trợ lý và Team Onggiadautu mở TK cho bạn chính tên chính chủ tại #errante / Team trade #onggiadautu nhận tài khoản giao dịch mỗi ngày / chia lợi nhuận 50 50 - cam kết bù 70% tài khoản nếu giao dịch thất bại theo bảng chi tiết dưới đây.

Tìm hiểu 7355

nhóm zalo 

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

Lịch sử giao dịch

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ